FedEx. Де сьогодення зустр?ча? майбутн?.

Введ?ть щонайб?льше 30?номер?в в?дстеження FedEx

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
Поштовий ?ндекс або м?сто, штат -->

Коли ви та ваш? кл??нти потребу?те цього найб?льше

Спроби зупинити ширення в?русу COVID-19 зм?нили св?т, а разом ?з цим ? спос?б ведення б?знесу, за дуже короткий час. Ми продовжу?мо працювати, щоб п?дтримати ваш б?знес, коли ви та ваш? кл??нти потребують цього найб?льше.

Доставка

Послуги перевезення

FedEx пропону? широкий спектр послуг для задоволення ваших потреб ?з доставки в б?льш н?ж 220?кра?н ? територ?й по всьому св?т?.

Л?так FedEx

Л?га чемп?он?в У?ФА

Д?знайтеся б?льше про вир?шальн? моменти матч?в ? про те, як ми?— оф?ц?йний спонсор Л?ги чемп?он?в У?ФА?— анал?зу?мо ?х.

Люди на товарному склад?

В?дкрити обл?ковий запис

Продовжуйте розвивати св?й б?знес. Заре?струйте обл?ковий запис FedEx просто зараз ? експортуйте чи ?мпортуйте товари.