FedEx. Günümüzün gelecekle bulu?tu?u yer

30 adede kadar FedEx g?nderi takip numaras? girin

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
Posta Kodu, ?ehir veya Eyalet -->

Siz ve mü?terileriniz en ?ok ihtiya? duydu?unda

COVID-19'un yay?lmas?n? durdurmaya y?nelik dünya genelinde yap?lan ?al??malar bir gecede dünyay? ve i? yapma ?eklinizi de?i?tirdi. Siz ve mü?terileriniz en ?ok ihtiya? duydu?unda i?letmenize yard?mc? olmak i?in buraday?z.

Teslimat

G?nderi Hizmetleri

FedEx, g?nderi ihtiya?lar?n?z? kar??lamak i?in dünya ?ap?nda 220'den fazla ülkeye ve b?lgeye geni? yelpazede hizmet sunmaktad?r.

FedEx U?a??

UEFA ?ampiyonlar Ligi

Ma?lar?n belirleyici anlar? ve UEFA ?ampiyonlar Ligi Resmi Sponsoru olarak bizim onlar? nas?l analiz etti?imiz hakk?nda daha fazla bilgi edinin.

Depoda insanlar

Hesap A??n

??letmenizi harekete ge?irelim. ?ster ithalat ister ihracat yap?yor olun, hemen bir FedEx hesab? olu?turun.