Zanesljivo po?iljanje

Vnesete lahko do 30 FedExovih ?tevilk za sledenje

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
Po?tna ?tevilka ali kraj, dr?ava -->

Dostava, ko vi in va?e stranke to najbolj potrebujete.

Globalna prizadevanja za zaustavitev ?irjenja bolezni COVID-19 so ?ez no? spremenila svet in na?in va?ega poslovanja. Va?emu podjetju smo na voljo za pomo? pri dostavljanju, ko vi in va?e stranke to najbolj potrebujete.

Dostava

Storitve po?iljanja

FedExov pester nabor storitev zadovolji va?e potrebe po po?iljanju v ve? kot 220 dr?av/teritorijev po svetu in iz njih.

FedExovo letalo

UEFA Liga prvakov

Odkrijte ve? o odlo?ilnih trenutkih tekem in o tem, kako jih mi, kot uradni sponzor UEFA Lige prvakov, analiziramo.

Osebe v skladi??u

Postanite na?a stranka

Ohranite uspe?no poslovanje. ?e danes se registrirajte za ra?un FedEx – ne glede na to, ali uva?ate ali izva?ate.