FedEx. Where now meets next

M??ete zada? a? 30 sledovacích ?ísel FedEx

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
PS? alebo mesto, ?tát -->

Ke? to vy a va?i zákazníci najviac potrebujete

Globálne úsilie zastavi? ?írenie ochorenia COVID-19 zmenilo svet — a sp?sob, akym podnikáte — zo dňa na deň. Sme tu, aby sme pomohli va?ej firme posiela?, ke? to vy a va?i zákazníci najviac potrebujete.

Doru?enie

Prepravné slu?by

FedEx ponúka ?iroké portfólio prepravnych slu?ieb do a z viac ne? 220 krajín a teritórií po celom svete.

FedEx lietadlo

Liga majstrov UEFA

Zistite viac o d?le?itych momentoch tychto zápasov a o tom, ako?? ??ich my ako oficiálny sponzor Ligy majstrov UEFA analyzujeme.

?udia v sklade

Otvori? ú?et

Obchod nikdy nespí. ?i u? tovar dová?ate alebo vyvá?ate, neváhajte a zalo?te si FedEx ú?et e?te dnes.