FedEx. Gdzie dzi? spotyka jutro

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
Kod pocztowy lub miejscowo?? -->

Wychodzimy naprzeciw potrzebom Twoim i Twoich Klientów

Globalne dzia?ania maj?ce na celu powstrzymanie COVID-19 z dnia na dzień zmieni?y ?wiat i sposób prowadzenia dzia?alno?ci. Dor?czanie przesy?ek Tobie i Twoim Klientom jest dla nas najwy?szym priorytetem.

Centrum FedEx dla ma?ych firm

Wspieranie Ma?ych Firm

Nasze Centrum dla Ma?ych Firm dostarczy Ci informacji i wskazówek, które pomog? w dostosowaniu si? do obecnej sytuacji i prowadzeniu firmy.

Osoby w magazynie

Zarejestruj si? i zaoszcz?d? 50%

Rozwijaj swój biznes. Niezale?nie od tego, czy importujesz lub eksportujesz, za?ó? konto FedEx ju? teraz.

UCL

UEFA Champions League

Dowiedz si? wi?cej o decyduj?cych momentach meczów oraz jak my, jako Oficjalny Sponsor UEFA Champions League, je analizujemy.