Where now meets next

Norādiet ne vairāk kā 30?FedEx izseko?anas numurus.

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
Pasta indekss vai pilsēta, valsts -->

Kad jums un jūsu klientiem tas ir nepiecie?ams visvairāk

Globālie pasākumi, kas vērsti uz Covid-19 izplatības apturē?anu, ir būtiski mainīju?i uz?ēmumu darbību vienas nakts laikā. Mēs vēlamies palīdzēt, piegādājot jūsu un jūsu klientu sūtījumus, kad tas ir nepiecie?ams visvairāk.

FedEx mazo uz?ēmumu centrs

Atbalsts mazajiem uz?ēmumiem

Mazo uz?ēmumu centrs ir vietne, kurā ir sniegta nepiecie?amā informācija un dati, lai pielāgotu un veicinātu uz?ēmuma darbību.

FedEx lidma?īna

UEFA ?empionu līga

Uzziniet vairāk par spē?u iz??iro?ajiem momentiem un to, kā ?os momentus analizējam mēs?— UEFA ?empionu līgas oficiālais sponsors.

Cilvēki noliktavā

Re?istrējieties tūlīt un sa?emiet 30?% atlaidi

Kopā varam sekmēt jūsu uz?ēmējdarbības attīstību. Ja jūs nodarbojaties ar importē?anu vai eksportē?anu, piesakieties FedEx kontam jau tūlīt!