FedEx. Where now meets next

Zadejte a? 30 identifika?ních ?ísel zásilek

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
PS? nebo město, stát -->

Kdy? to vy a va?i zákazníci nejvíc pot?ebujete

Celosvětová snaha zastavit ?í?ení koronaviru obrátila svět – a vá? byznys – tak?ka p?es noc vzh?ru nohama. Jsme tu pro vás, abychom va?í firmě pomohli doru?it va?e zbo?í v?době, kdy to vy a va?i zákazníci pot?ebujete nejvíce.

FedEx Centrum pro malé firmy a?podnikatele

Podporujeme malé firmy a podnikatele

Na?e Centrum pro malé firmy a podnikatele poskytuje informace a?zajímavé poznatky, které vám pomohou p?izp?sobit své podnikání aktuální situaci a?udr?et ho v?chodu.

Letadlo FedEx

Liga mistr? UEFA

P?e?těte si více na téma rozhodujících moment? v?zápasech a?také o?tom, jak my, jako oficiální sponzor Ligy mistr? UEFA, tyto momenty hodnotíme.

Lidé ve skladu

Zaregistrujte se a?získejte 20% slevu

Udr?ujte své podnikání v?pohybu. Zaregistrujte se! Sv?j ú?et FedEx vyu?ijete pro dovoz i?vyvoz svych zásilek.